Đá mài dầu

Đá mài : dạng gốm, màu nâu
Quy cách: 3x6x200; 3x12x200; 6x12x200 …
Độ hạt: #150, #180, #220, #320, #400, #600, #800, #1000