Giá trị thanh toán sẽ dựa vào số lượng hàng hóa thực giao và thực nhận thể hiện trên “Biên bản giao nhận hàng” và “hóa đơn tài chính” theo đơn giá đã được thỏa thuận giữa các bên.

HÌNH THỨC THANH TOÁN

  1. Thanh toán bằng Tiền mặt
  2. Thanh toán Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TLSTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô 86 đường Võ Cường 101, Khu Khả Lễ 2 phường Võ Cường, tp Bắc Ninh
Số tài khoản : —————————————— VND
Tại ngân hàng : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh
Địa chỉ ngân hàng : ———————————————————————–.